Anlegg for fast biobrensel

Linka Energy er vår hovedleverandør av anlegg for fast brensel. Fast biobrensel vil si 100% fornybar energi og er derfor en fremtidsrettet og miljøriktig energikilde til oppvarming og industri.

Stammevedflis – Flisanlegg krever stort lager og god plass for inntransport av brensel. Vi kan også levere kompakte anlegg på under 600 kW med kjel og integrert flislager i stål konteiner. Flis har lav brenselskostnad sammenliknet med strøm og fossile energikilder.

Trepellets – Pelletsanlegg er kompakte har mindre plassbehov til brensel som lagres i stående glassfiber- eller plasstøptesiloer. Pelletsanlegg krever også lite ettersyn i forbindelse med drift.

Returvirke – Returtreanlegg brenner trevirke fra avfallselskaper som hugges til flis. Returtreanlegg er høyteknologiske anlegg med strenge krav til behandling og overvåkning av røykgass og aske og krever kvalifisert personell for daglig drift. Fordelen er at prisen på brensel kan være lav eller negativ.

Kornavrens og halm – Homogent brensel som passer til anlegg i nær tilknytning til brensel. Lav eller negativ pris på brensel.

Trepulver til Asfaltverk

Petrobio i Sverige er vår leverandør av trepulveranlegg og har lang erfaring med denne teknologien. Trepulver gir en åpen flamme som raskt kan gi høy effekt. Vi bruker denne teknologien blant annet til å levere flamme i asfaltverk som erstatning for gassbrenner.

Varmepumper

Avhengig av kundens behov og prosjektet tekniske data velger vi samarbeidspartner og leverandør.

EL produksjon

EL produksjon fra overskuddsenergi i industrielle prosesser. Overskuddsenergi kan omdannes til elektrisitet fra for eksempel smelteverksovner med hetgassturbinder, mottrykksturbiner i dampprosesser eller konvensjonelle dampturbiner hvor det er overskudd av damp i prosessen.

Industriell varmepumpe for fjernvarme

Industrimaskiner for varme og kjøling

Tre-pulverbrenner for asfaltverk

Asfaltverk fyrt med trepulver

Kjel for flisfyring

Flisfyrt dampanlegg for Tine Meierier

 

Nye tenkemåter og kontinuerlig innovasjon