P9 – Kjellerholen Trinn 2

Bio Energy utvidet i 2009 varmeanlegget ved Kjellerholen i Skedsmo kommune, som forsyner tre næringsbygg både med oppvarming og varmt tappevann. Total varmeleveranse er ca. 4,5 GWh termisk varme pr år.

Bakgrunn

Bio Energy ble kontaktet av Olavsgaard Eiendom om utvidelse av trinn 1 på Kjellerholen. Utvidelse bestod i en ekstra pelletskjel for å forsyne varme til bygg 3 på eiendommen.

Løsningen

Energisentralen etter utvidelse består av to stk 1000 kW Lin-ka H kjeler som fyres med pellets. I kjelene er det installert en bevegelig trapperist, som motvirker slagg dannelser.

Tilhørende anlegget er det to 45m3 siloer for pellets, som forsyner pellets til kjelen via transport skruer. Det forventes ett årlig forbruk av pellets på 1100 tonn.

Asken transporteres automatisk fra kjelen til en 5 m 3 askecontainer, plassert utenfor fyrhuset

I tillegg er det installert en 2000 kW bio oljekjel, som fungerer som back up, eksempelvis under service eller nede tid på pelletskjelen.

Spesifikasjoner

Kunde: Clarkson Platou

Lokasjon: Kjellerholen 7, 2007 Kjeller

Brensel: Pellets

Effekt: 1000kW (kun utvidelsen)

Anleggstype: Stasjonært plassbygd anlegg

Last ned systemskisse

Vil du vite mer om prosjektet, kontakt Odd Egil.

Odd Egil
Odd Egil Reinås
+47 91 82 83 82
oddegil.reinaas@bioenergy.no

Nye tenkemåter og kontinuerlig innovasjon