P8 – Ulsrud Borettslag

Bio Energy installerte i 2010 ett plassbygd varmeanlegg ved Ulsrud borettslag, for beboerne i borettslaget, som forsyner i overkant av 300 leiligheter med varme og varmt tappevann.

Bakgrunn

Ulsrud BRL ville gjøre en oppgradering av eksisterende varmesentral med utvidelse av en ny pelletskjel i tillegg til eksisterende olje og el kjeler. De kontaktet Bio Energy for å finne en løsning med utskifting av kjeler mv. og bygningsmessig tilpasning så man fikk en teknisk og estetisk god løsning.

Løsningen

Anlegget består av en 800 kW Lin-ka H kjel som fyres med pellets. I kjelen er det installert en bevegelig trapperist, som motvirker slagg dannelser. I tillegg ble det bygget en ny silo for lagring av pellets.

Eksisterende utstyr som, pumper, back up kjeler mv. ble gjenbrukt og koblet inn i styringen til
den nye kjelen.

Asken transporteres automatisk fra kjelen til en 3 m 3 askecontainer, plassert utenfor
anleggscontaineren.

Spesifikasjoner

Kunde: Ulsrud BRL

Lokasjon: Olav Nygards veg 34b, 0688 Oslo

Brensel: Pellets

Effekt: 800kW

Anleggstype: Stasjonært anlegg

Last ned systemskisse

Vil du vite mer om prosjektet, kontakt Odd Egil.

Odd Egil
Odd Egil Reinås
+47 91 82 83 82
oddegil.reinaas@bioenergy.no

Nye tenkemåter og kontinuerlig innovasjon