P5 – Rudskogen

Bio Energy installerte i 2008 ett stasjonært plassbygd varmeanlegg ved Faktor Industrier på Rudskogen i Rakkestad kommune, som forsyner to næringsbygg både med oppvarming og varmt tappevann. Total varmeleveranse er ca. 3,0 GWh termisk varme pr år.

Bakgrunn

Bio Energy ble kontaktet av Faktor Industrier med ønske om å se på mulig løsning for energiforsyning til de nye næringsbyggene/produksjonslokalene, som var under oppføring. Bio Energy la frem en løsning med salg av nøkkelferdig energisentral med tilhørende service avtale. Anlegget ble bygget for pellets som brensel, men har en innebygget funksjon som gjør at man kan veksle over til halm, dersom det bygges ett lager for halm med egen halm bane for mating av kjel.

Løsningen

Energisentralen består av en 1500 kW Lin-ka H kjel som fyres med pellets. I kjelen er det installert en bevegelig trapperist, som motvirker slagg dannelser.

Tilhørende anlegget er en silo på 70 m3, som forsyner pellets til kjelen via transport skruer.

Det forventes ett årlig forbruk av pellets på 720 tonn.

Asken transporteres automatisk fra kjelen til en 5 m 3 askecontainer, plassert utenfor fyrhuset

I tillegg er det installert en 2000 kW bio oljekjel, som fungerer som back up, eksempelvis under service eller nede tid på pelletskjelen.

Spesifikasjoner

Kunde: Rudskogen Biovarme

Lokasjon: Rudskogen, Rakkestad

Brensel: Pellets/Halm

Effekt: 1500kW

Anleggstype: Stasjonært plassbygd anlegg

Last ned systemskisse

Vil du vite mer om prosjektet, kontakt Odd Egil.

Odd Egil
Odd Egil Reinås
+47 91 82 83 82
oddegil.reinaas@bioenergy.no

Nye tenkemåter og kontinuerlig innovasjon