P29 – Veidekke Sørli

Bio Energy jobbet i samarbeide med Veidekke Industri frem en løsning til deres to største asfaltverk i Norge, hvor man tok sikte på å konvertere energiforsyning til asfaltverkets grustrommel for oppvarming av steinmasse.

Løsningen ble ett trepulver forbrenningsanlegg som i dag erstatter den tidligere propan brenneren og leverer opp mot 95% av all energi til anlegget.

Bakgrunn

Veidekke Industri jobber aktivt med å redusere sine utslipp av klimagasser, og så på tiltaket med å konvertere fra fossil energi til fornybar energi, som ett viktig ledd i dette arbeidet.

Derfor jobbet man frem en avtale om konvertering til ett trepulver forbrenningsanlegg, hvor Bio Energy står som eier og drifter og i prinsipp leverer en «ferdig flamme» til deres asfaltverk.

Løsningen

Anlegget består av en 189m3 silo for lagring av trepellets, en hammerkvern med pulverdoseringsutstyr og en Petro Bio Multibrenner som kan yte 12 MW på pulver og opp til 19 MW på flytende propan. Hammerkvern og pulverdosering med blåsemaskin er plassert i ett eget fyrhus sammen med tilstøtende rom som rommer styringsautomatikken.

Årlig energileveranse er ca. 14 GWh med ett forbruk av pellets på ca. 3000 tonn.

Spesifikasjoner

Kunde: Veidekke Industri avd Sørli

Lokasjon: Sørliveien 390, 2335 Stange

Brensel: Pellets/trepulver

Effekt: 12 000kW+19 000kW

Anleggstype: Stasjonært anlegg

Last ned systemskisse

Vil du vite mer om prosjektet, kontakt Odd Egil.

Odd Egil
Odd Egil Reinås
+47 91 82 83 82
oddegil.reinaas@bioenergy.no

Nye tenkemåter og kontinuerlig innovasjon