P27 – Rusta Leir

Spesifikasjoner

  • Kunde: Forsvaret v/ Forsvarsbygg Markedsområdet
  • Lokasjon: Rusta Leir, 9345 Bardufoss
  • Brensel: Skogsflis
  • Effekt: 4300kW
  • Energileveranse: 15,0 GWh
  • Anleggstype: Stasjonært anlegg

Last ned systemskisse

Vil du vite mer om prosjektet, kontakt Odd Egil.

Odd Egil
Odd Egil Reinås
+47 91 82 83 82
oddegil.reinaas@bioenergy.no

Bio Energy installerte i 2017 ett stasjonært varmeanlegg ved Rusta- og Heggelia Leir, som forsyner både Rusta Leir og Heggelia Leir (Bardufoss) med varme. Total skal det leveres 15 GWh termisk varme pr år.

Bakgrunn

Forsvarsbygg har i de senere år valgt å lyse ut etablering og drift av nye tekniske varmesentraler basert på fornybar energi som skal forsyne deres militære anlegg i Norge. Leverandør skal i den sammenheng prise levering av fornybar energi til Forsvaret med varighet på 20 år.
Bio Energy vant i dette tilfelle kontrakt om levering av 15 GWh fornybar energi pr år til Rusta- og Heggelia Leir.

Løsningen

Anlegget består av en 4300 kW flisfyrt varmtvannskjel, med en 9500 kW bio olje back up og nødstrøms generator som skal sikre varme til militær leirene. Anlegget er beregnet til å fyre med flis opp til 40 % fukt. Derfor blir der fordampet store mengder vann under forbrenningen, og kjelen er derfor utstyrt med murverk.
Sammen med anlegget er det bygget ett stort flislager med hydraulisk skraperanlegg som sikrer en konstant, stabil flistilførsel. 18 skrapere trekker frem brensel til en forsenket tverr skrue, hvor flis transporteres videre til kjelen. Det forventes et årlig forbruk på omkring 20.000 lm3 flis.
Det automatiske aske uttaket transporterer aske fra kjelen til en ekstern askecontainer på 20 m3, plassert utenfor bygget.

Nye tenkemåter og kontinuerlig innovasjon