P27 – Rusta Leir

RustaSpesifikasjoner

  • Kunde: Forsvaret v/ Forsvarsbygg Markedsområdet
  • Lokasjon: Rusta Leir, 9345 Bardufoss
  • Brensel: Skogsflis

Bio Energy installerte i 2017 ett stasjonært varmeanlegg ved Rusta- og Heggelia Leir, som forsyner både Rusta Leir og Heggelia Leir (Bardufoss) med varme.

Bakgrunn

Forsvarsbygg har i de senere år valgt å lyse ut etablering og drift av nye tekniske varmesentraler basert på fornybar energi som skal forsyne deres militære anlegg i Norge.

Nye tenkemåter og kontinuerlig innovasjon