P26 – TINE Elnesvågen

Bio Energy installerte i 2016 ett stasjonært dampanlegg ved Tine Elnesvågen, som forsyner damp til deres Jarlsberg og brunost og produksjon. Total skal det leveres 14 GWh termisk energi pr år.

Bakgrunn

Tine sentralt ønsket å se på muligheten for å konvertere deres stasjonære energibruk til fornybare alternativer. Bio Energy fikk muligheten til å se på en løsning for Tine Meieriet Elnesvågen. Utfallet ble en kontrakt om levering av «ferdig damp» til meieriets produksjon basert på lokal skogsflis som energibærer.

Bio Energy skal levere ca. 14 GWh fornybar energi pr år til Tine Elnesvågen som gir en besparelse på ca. 4200 tonn CO2 pr år.

Dette prosjektet er ett ledd i Tines målsetting om å redusere deres utslipp med 30% innen
2020.

Løsningen

Anlegget består av en 3000 kW flis fyrt dampkjel med tilhølrende utstyr som styring, ECO og godkjent for 84t drift. Eksisterende gass kjel ble videreført som reservelast ved eventuelt utfall av biokjelen. Hele det eksisterende anlegget ble klasset opp til 12 bar som er driftstrykket til den nye fliskjelen. Med ett behov på 7 bar ut i prosessen, og 12 bar på kjelene med en reguleringsventil, har dette gitt ett veldig stabilt damptrykk ut i prosessen til Tine.

Hele anlegget er koblet opp mot Tines nødstrøms generator ved eventuelt strømutfall.

Sammen med anlegget er det bygget ett stort flislager med hydraulisk skraperanlegg om sikrer en konstant, stabil flistilførsel. 8 skrapere trekker frem brensel til en forsenket tverr skrue, hvor flis transporteres videre til kjelen. Det forventes et årlig forbruk på omkring 20.000 lm3 flis.

Det automatiske aske uttaket transporterer aske fra kjelen til en ekstern askecontainer på 20
m3, plassert utenfor bygget.

Spesifikasjoner

Kunde: Tine Meieriet Elnesvågen

Lokasjon: 6440 Elnesvågen

Brensel: Skogsflis

Effekt: 3000kW og 4,5 T/damp

Energileveranse: 14,0 GWh

Anleggstype: Stasjonært anlegg

Last ned systemskisse

Statement fra TINE

Med flisfyring for framtiden

TINE Meieriet Elnesvågen har et stort behov for varmeenergi i sin prosess for å kunne produsere 8600 tonn med Jarlsberg® og brunost. Effektbehover er 3000 kW eller 14 mill kWh/år som damp. Meieriet har fram til 2016 brukt naturgass LNG for å produsere dampen som trengs.

Bio Energy AS har i samarbeid med TINE bygd et anlegg for flisfyring og dampproduksjon på Tines område. Dette har siden januar 2016 vært eneste kilde for produksjon av damp til vårt meieri. I dag er gass og strøm kun en reservekilde for dampproduksjon.

Flisfyringsanlegget har fungert meget stabilt og bra helt siden oppstart, og for TINE Meieriet Elnesvågen har dette vært en ubetinget suksess. Vi kan skilte med at vi bidrar til en betydelig reduksjon i CO2 utslipp samtidig med at det vi også har fått reduserte kostnader og dette bidrar med arbeidsplasser i lokalsamfunnet for de som leverer treflis. Alt i alt en vinn-vinn situasjon.

TINE Meieriet Elnesvågen
Svein Arne Bjørgum
Meierisjef

Vil du vite mer om prosjektet, kontakt Odd Egil.

Odd Egil
Odd Egil Reinås
+47 91 82 83 82
oddegil.reinaas@bioenergy.no

Nye tenkemåter og kontinuerlig innovasjon