P23 – FB Skjold Leir

Skjold

Bio Energy installerte i 2015 ett stasjonært varmeanlegg ved Skjold Leir, som forsyner både Skjold Leir og Gimle Hallen med varme.

Bakgrunn

Forsvarsbygg har i de senere år valgt å lyse ut etablering og drift av nye tekniske varmesentraler basert på fornybar energi som skal forsyne deres militære anlegg i Norge. Leverandør skal i den sammenheng prise levering av fornybar energi til Forsvaret med varighet på 20 år.

Spesifikasjoner

Kunde: Forsvaret v/ Forsvarsbygg Markedsområdet

Lokasjon: Skjold Leir, 9334 Øverbygd

Brensel: Skogsflis

Nye tenkemåter og kontinuerlig innovasjon