P20 – FB Høybuktmoen leir

Bio Energy installerte i 2012 ett mobilt varmeanlegg ved Høybuktmoen Leir, som forsyner både leieren med varme. Total skal det leveres 7,5 GWh termisk varme pr år.

Bakgrunn

Forsvarsbygg har i de senere år valgt å lyse ut etablering og drift av nye tekniske varmesentraler basert på fornybar energi som skal forsyne deres militære anlegg i Norge. Leverandør skal i den sammenheng prise levering av fornybar energi til Forsvaret med varighet på 20 år.

Bio Energy vant i dette tilfelle kontrakt om levering av 7,5 GWh fornybar energi pr år til Høybuktmoen Leir, som er det tredje anlegget i rekken mot Forsvarsbygg.

Løsningen

Anlegget består av en 3000 kW flis fyrt varmtvannskjel, med en 4500 kW bio olje back up som skal sikre varme til militær leiren. Anlegget er beregnet til å fyre med flis opp til 40 % fukt. Derfor blir der fordampet store mengder vann under forbrenningen, og kjelen er derfor utstyrt med murverk.

Sammen med anlegget er det bygget ett stort flislager med hydraulisk skraperanlegg som sikrer en konstant, stabil flistilførsel. 8 skrapere trekker frem brensel til en forsenket tverr skrue, hvor flis transporteres videre til kjelen. Det forventes et årlig forbruk på omkring 10.000 lm3 flis.

Det automatiske aske uttaket transporterer aske fra kjelen til en ekstern askecontainer på 20 m3, plassert utenfor bygget.

Spesifikasjoner

Kunde: Forsvaret v/ Forsvarsbygg Markedsområdet

Lokasjon: Høybuktmoen Leir, Kirkenes

Brensel: Skogsflis

Effekt: 3000kW

Energileveranse: 7,5 GWh

Anleggstype: Mobilt anlegg

Last ned systemskisse

Vil du vite mer om prosjektet, kontakt Odd Egil.

Odd Egil
Odd Egil Reinås
+47 91 82 83 82
oddegil.reinaas@bioenergy.no

Nye tenkemåter og kontinuerlig innovasjon