P18 – FB Bodin leir

Bodin

Bio Energy installerte i 2012 ett mobilt varmeanlegg ved Bodin Leir, som forsyner både leieren med varme.

Bakgrunn

Forsvarsbygg har i de senere år valgt å lyse ut etablering og drift av nye tekniske varmesentraler basert på fornybar energi som skal forsyne deres militære anlegg i Norge. Leverandør skal i den sammenheng prise levering av fornybar energi til Forsvaret med varighet på 20 år.

Spesifikasjoner

Kunde: Forsvaret v/ Forsvarsbygg Markedsområdet

Lokasjon: Bodin Leir, Bodø

Brensel: Skogsflis

Nye tenkemåter og kontinuerlig innovasjon