P14 – Søndre Fossen Næringspark

Bio Energy installerte i 2012 ett mobilt varmeanlegg ved Søndre Fossen Næringspark, som forsyner første del av utviklingen på området. Det er planer om utvidelse av næringsparken så snart nye leietakere er på plass.

Bakgrunn

Bulk Eiendom skulle i gang med å utvikle en ny næringspark på Vinterbro. De kontaktet Bio Energy for å finne en løsning på forsyning av varme til sine kunder i næringsparken. Løsningen ble ett nærvarmeanlegg som forsyner området med termisk varme. Fugleåsen er en næringspark syd for Oslo som utvikles av Bulk. Hovedaktiviteten på området er lett industri, logistikk og lager. Pr i dag er det kun oppført ett bygg, men det planlegges utvidelse.

Løsningen

Det mobile anlegget består av en 250 kW Lin-ka H kjel som fyres med pellets. I kjelen er det installert en bevegelig trapperist, som motvirker slagg dannelser.

Tilhørende anlegget er det installert en 45 m 3 silo for pellets i glasfiber, som forsyner pellets til kjelen via en transport skrue.

Asken transporteres automatisk fra kjelen til en 0,5 m 3 askecontainer, plassert inne i anleggscontaineren.

I tillegg er det installert en 300 kW bio oljekjel, som fungerer som back up, eksempelvis under service eller nede tid på pelletskjelen.

Spesifikasjoner

Kunde: Dachser

Lokasjon: Søndre Fossen, 1407 Vinterbro

Brensel: Pellets

Effekt: 250 kW

Anleggstype: Mobilt anlegg

Vil du vite mer om prosjektet, kontakt Odd Egil.

Odd Egil
Odd Egil Reinås
+47 91 82 83 82
oddegil.reinaas@bioenergy.no

Nye tenkemåter og kontinuerlig innovasjon