P13 – Bøler BRL

Bio Energy installerte i 2011 ett stasjonært plassbygd varmeanlegg ved Bøler Fyringssentral, som forsyner tre borettslag både med oppvarming og varmt tappevann. Total varmeleveranse er ca. 7,8 GWh termisk varme pr år.

Bakgrunn

Bøler Borettslag kontaktet Bio Energy med bakgrunn i at de hadde hørt om ett annet prosjekt Bio Energy hadde gjennomført. Deretter ble det gjennomført forhandlinger og tilslutt inngått kontrakt om installering av ett ny energisentral og levering av ferdig varme til borettslagene. Bio Energy tok investeringen og drifter energisentralen.

Løsningen

Den nye (ombygde) energisentralen består av en 3000 kW Lin-ka H kjel som fyres med pellets. I kjelen er det installert en bevegelig trapperist, som motvirker slagg dannelser.

Tilhørende anlegget er det plassbygd en 140 m 3 silo for pellets, som forsyner pellets til kjelen via stangmatere og transport skruer. Det forventes ett årlig forbruk av pellets på 1850 tonn.

Asken transporteres automatisk fra kjelen til en 3 m 3 askecontainer, plassert utenfor anleggscontaineren.

I tillegg er det installert en 3000 kW bio oljekjel, som fungerer som back up, eksempelvis under service eller nede tid på pelletskjelen.

Spesifikasjoner

Kunde: Kollen, Skrenten og Kvartetten Borettslag

Lokasjon: Bølerskrenten 45, 0691 Oslo

Brensel: Pellets

Effekt: 3000kW

Anleggstype: Stasjonært plassbygd anlegg

Last ned systemskisse

Vil du vite mer om prosjektet, kontakt Odd Egil.

Odd Egil
Odd Egil Reinås
+47 91 82 83 82
oddegil.reinaas@bioenergy.no

Nye tenkemåter og kontinuerlig innovasjon