P11 – Tingvoll Biovarme

Bio Energy installerte i 2011 ett nytt 900 kW flisfyrt mobil energisentral til Tingvoll Biovarme AS. Anlegget ble bestilt med bakgrunn i en anbudskonkurranse hvor Bio Energy ble valgt som leverandør.

Bakgrunn

Tingvoll Biovarme gjennomførte i 2010 en anbudskonkurranse hvor de skulle etablere en ny flisfyrt energisentral som skulle forsyne kommunale bygg med varme. De gjennomførte utbygging av nærvarmenettet selv og bestilte en komplett prefabrikkert energisentral fra Bio Energy med en tilhørende service avtale.

Løsningen

Anlegget består av en 900 kW flisfyrt Lin-ka kjel med tilhørende 1500kW back up kjel på LPG. Anlegget er en komplett energisentral montert i en transportabel energisentral bygget på
en selvbærende ramme.

Spesifikasjoner

Kunde: Fjell Fyrings- og Servicesentral

Lokasjon: 6630 Tingvoll

Brensel: Skogsflis maks 40% fukt

Effekt: 900kW

Anleggstype: Mobilt anlegg

Last ned systemskisse

Vil du vite mer om prosjektet, kontakt Odd Egil.

Odd Egil
Odd Egil Reinås
+47 91 82 83 82
oddegil.reinaas@bioenergy.no

Nye tenkemåter og kontinuerlig innovasjon