P1- Kjellerholen

Bio Energy installerte i 2007 ett stasjonært plassbygd varmeanlegg ved Kjellerholen i Skedsmo kommune, som forsyner to næringsbygg både med oppvarming og varmt tappevann. Total varmeleveranse er ca. 2,6 GWh termisk varme pr år.

Bakgrunn

Bio Energy ble kontaktet av Olavsgaard Eiendom med ønske om å se på mulig løsning for energiforsyning til de nye næringsbyggene som var under oppføring. Bio Energy la frem en løsning med forsyning av ferdig varme, basert på pellets som brensel.

Partene ble enige om kontrakt og Bio Energy fikk sin første kontrakt på levering av varme. Dette var starten for Bio Energy sin utvikling og har vært ett viktig prosjekt.

Løsningen

Energisentralen består av en 1000 kW Lin-ka H kjel som fyres med pellets. I kjelen er det installert en bevegelig trapperist, som motvirker slagg dannelser.

Tilhørende anlegget er det to 45m3 siloer for pellets, som forsyner pellets til kjelen via transport skruer. Det forventes ett årlig forbruk av pellets på 600 tonn.

Asken transporteres automatisk fra kjelen til en 5 m 3 askecontainer, plassert utenfor fyrhuset I tillegg er det installert en 2000 kW bio oljekjel, som fungerer som back up, eksempelvis under service eller nede tid på pelletskjelen.

Spesifikasjoner

Kunde: Colliers

Lokasjon: Kjellerholen 7, 2007 Kjeller

Brensel: Pellets

Effekt: 1000kW

Anleggstype: Stasjonært plassbygd anlegg

Vil du vite mer om prosjektet, kontakt Odd Egil (bilde og kontaktknapp)

 Last ned systemskisse

Vil du vite mer om prosjektet, kontakt Odd Egil.

Odd Egil
Odd Egil Reinås
+47 91 82 83 82
oddegil.reinaas@bioenergy.no

Nye tenkemåter og kontinuerlig innovasjon