P10 – Lahaugmoen Næringspark

Bio Energy fikk i 2010 en avtale med ABNE om levering av varme til Lahaugmoen Næringspark. Avtalen bestod i å utvikle ett fjernvarmenett for levering av varme til alle bygg som blir oppført på næringsparken og etablering av produksjonsenhet for fornybar energi.

Bakgrunn

ABNE ville ha en miljøvennlig løsning for forsyning av varme til næringsparken sin og bruke det som ett argument til sine fremtidige leietakere på området. Bio Energy har løst dette med å etablere en mobil pelletsfyrt energisentral for å levere til trinn 1 av utviklingen. Nå i 2016 nådde næringsparken en utbyggingsgrad som gjorde at Bio Energy etablerte den permanente energisentralen for de neste 25 – 30 år.

Løsningen

Anlegget består av en 4000 kW Lin-ka H kjel som fyres med skogsflis. I kjelen er det installert en bevegelig trapperist, som motvirker slagg dannelser.

I tillegg er det en 6000kW bio olje kjel som skal sørge for reservelast.

Asken transporteres automatisk fra kjelen til en 20 m 3 askecontainer, plassert utenfor anleggscontaineren.

Spesifikasjoner

Kunde: ABNE (Anthon B Nilsen Eiendom)

Lokasjon: Dragonveien 50, 2013 Skjetten

Brensel: Skogsflis

Effekt: 4000kW

Anleggstype: Stasjonært anlegg

Last ned systemskisse

Vil du vite mer om prosjektet, kontakt Odd Egil.

Odd Egil
Odd Egil Reinås
+47 91 82 83 82
oddegil.reinaas@bioenergy.no

Nye tenkemåter og kontinuerlig innovasjon