Termisk energiforsyning

Vi bygger egne anlegg for produksjon av varme, varme/ kjøling (varmepumper), EL- og dampproduksjon for energisalg til konkurransedyktige betingelser. Våre modeller baserer seg på at vi tar ansvar for investering, bygging og drift av den komplette energiforsyningen med termisk energi til forbruker. Vi kan også skreddersy mer partielle løsninger.

Biofuel (Biodiesel)

Bio Energy har innkjøpsavtaler for Biodiesel. Biodiesel er en fornybar energikilde som egner seg bra til reserve dersom primærenergikilden faller ut eller som spisslast for de kaldeste dagene. Vi kan tilby leveranse av Biodiesel også til eksterne kunder.

Infrastruktur

Som leverandør av ferdig varme bygger vi komplette fjernvarmenett for distribusjon av varmtvann. Vi leverer kundesentral med fjernavlest energimåler for oppvarming og til varmt tappevann og sørger for drift og fakturering av energi til sluttkunde.

Biobrensel – strategiske innkjøp

Bio Energy har fast biobrensel som den primære energibæreren til de fleste anleggene vi eier og drifter. Vi bruker flis fra hugging av tømmer, trepellets og briketter i våre anlegg. Vi kjøper inn store mengder fast biobrensel hvert år og tilbyr også leveranse av pellets og briketter til eksterne anlegg vi ikke eier.

Nøkkelferdige energisentraler

Vi bygger komplette energisentraler klare for drift, vi er uavhengige i valg av teknologi og tilpasser løsningen etter kundens behov.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss for å få forslag til fremtidsrettet CO2 nøytral energiløsning.

  • Strandveien 37, femte etasje
  • Postboks 422, 1327, Lysaker

Veibeskrivelse til kontoret

Fields marked with an * are required

Nye tenkemåter og kontinuerlig innovasjon