Konvertering av anlegg for Veidekke

Asfalt anlegg Hamar

Veidekke har mange asfalt anlegg i Norge. De har valgt å konvertere anleggene i Moss og Hamar fra gass til tre pulver i første fase. Når vi får erfaring fra disse anleggene vil det bli gjort en ny vurdering om flere anlegg skal konverters til fornybar energi.

  Les pressoppslag